ثبت هفده دامنه برای تأسیس دفتر ایمیل برای حوزه علمیه به منظور ادای خمس دفتر کل ایمیل رضا قنبری مزرعه نو معروف به ملا

ضمن تبریک افزایش جمعیت ایران به بیش از هشتاد میلیون نفر، دفتر ایمیلی برای حوزه علمیه طراحی نموده ام با هفده دامنه در سه تقسیم بندی به زبان فارسی وب سایت نامه دار دات آی آر namedar.ir  و  عربی albarid.ir  و انگلیسی by5.ir و آن را از اموال خودم به عنوان خمس آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اموال دفتر کل ایمیل ملا خارج نمودم و فعلا با همان هویت دفتر کل ایمیل ملا آماده ارائه خدمت به صاحبان حق می باشد. این هفده دامنه به صورت آزمایشی به کار ایمیل اختصاص داده می شود و در صورتی که مشکلی نباشد رسما شروع به کار خواهد کرد، که در نتیجه دفتر کل ایمیل ملا فعلا ۸۸ دامنه را مدیرت می کند.

 با توجه به اینکه در فضای مجازی کار فراوانی دارم، آماده ام کلیه اموال شرعی (شامل خمس و موقوفات حوزوی و موقوفات عامه و مجهول المالک) را به ریاست کل دفتر اعلم علماء حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری ادام الله ظله العالی تحویل دهم.

همچنین سایر دفاتر مراجع عظام تقلید و مجتهدین و مدرسین و مدیران مدارس علمیه می توانند طلاب را برای گرفتن نشانی ایمیل و وب سایت معرفی نمایند و با کارت شهریه رهبر عزیز و عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای یک نشانی ایمیل خوب به هر طلبه از این هفده وب سایت اعطاء می گردد. همچنین به فقرا با معرفی عالم محل، طلاب علوم دینی، افراد ثقه، کلیه شخصیتهای حقوقی نظام مقدس جمهوری،  و یا کمیته امداد امام خمینی قدس سره الشریف یک نشانی ایمیل خوب داده می شود. فعلا فضا و خدمات پشتیبانی را باید به قدر نیاز خریداری نمایند.

اشخاصی که نشانی ایمیل دریافت می کنند می توانند آن را به دیگری واگزار نمایند. متذکر می گردم که نشانی های ایمیل مشابه در کشورهائی پیشرفته صنعتی حدودا یک میلیون تومان و یا بیشتر  خرید و فروش می شود. با تشکر ملا


خمس دفتر کل ایمیل رضا قنبری مزرعه نو معروف به ملا هفده دامنه به شرح ذیل:


albarid.ir

antum.ir

ghasd.ir

wajd.ir

urfi.ir

urfy.ir

shaykh.ir


namedar.ir

behname.ir

bahmail.ir

behmail.ir

hajaqa.ir

iburu.ir

tekke.ir


by5.ir

or5.ir

byquran.ir

1 Trackback / Pingback

  1. jojobet twitter

Leave a Reply